کلاس اولی ها ســلام

بیشتر مطالب این وبلاگ ، فعالیت آموزشی کلاس اول یاس ، دبستان بصیرت ، شهرستان شهریار می باشد با دانش آموزان هرآنچه را که تجربه می کنیم به زبان قلم و تصویر برای علاقه مندان به مباحث آموزشی کلاس اول ، روایت می کنیم انشاء ا... که مثمر ثمر واقع شود.

اسفند 93
13 پست
بهمن 93
20 پست
دی 93
20 پست
آذر 93
20 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
خرداد 93
1 پست
علوم
10 پست
فارسی
37 پست
بخوانیم
39 پست
بنویسیم
39 پست
شعر
11 پست
ریاضی
4 پست